در حال بارگذاری
تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما

تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما

قبل از اغاز به چيدن مبلمان و اثاثيه و پباده سازی دکور منزل تان ; تلاش کنيدکه از شر عيب و ایرادهای چشمگير وجود دارد در ظاھر منزل خلاص گردید . مثلا در صورتیکه در و دیوارتان تزیينات کهنه ای ; مانند طاقچهیا این که گچبری هایقدیمی و از مد افتاده دارااست ; در حالتی‌که عشق خاصی به آنان   ندارید ; بھتر است فوراً آنها را تخریب کنيد . اما درصورتی که منزل تان ایرادھای اصلی دارااست ; بھتر است قبل از هر مبادرت به انجام ھر کاری از جانب خودتان از نظرها یک مھندس معماری یا این که از بنای باسابقه کمک بگيرید و دیواری را فارغ از مشاوره تخریب یا این که جابه جا نکنيد . گاھی وقت ها تنھا با ضایع کردن و نقل و انتقال بعضی از دیوارھای جداکننده می توانيدظاھری خوشگل و امروزی تر به منزل بدھيد و برایاین خواسته می بایست فضای منزل ; مورد به کار گیری ھر اتاق و رابطه اتاق ھا با ھم را در لحاظ بگيرید .

ادامه

می توان اشکال های موجود روی دیوار ; سقف یا این که ھر جای دیگر منزل را به نوعی در چيدمان دکور عمدی و نوعی طرح جلوه بخشید ; مثلا معلق کردن یک کوزه خوشگل به محل شير گاز ; شما ھر دیواری را می توانيد براساس تئوری ھای مو جود تخریب کنيد و پایين بياورید و تنھا اختلالی که احتمال دارد ھزینه و ميزان فعالیت و زحمتی است که برای این عمل لازم است ; اما روشن است که با تخریب کردن دیوار بين بعضا اتاق ھا و تفکيک ھای منزل ; گوشه و کنار ; ظرفیت بيشتری خواھيم داشت و بھتر می توانيم به پباده سازی دکور بپردازیم . اما درباره ی منزل ھایی که نقشه بدی دارا‌هستند ; ھيچ کارینمیتوان انجام بخشید مگر این‌که در صورت قابلیت و امکان بعضی دیوارھا را جابه جا کرد ولی بازھم عيب ھای حیاتی ساختمان کمتر حل خواھد شد .

شما عزیزان همچنین اگر منزلی کوچکی دارید به شما پیشنهاد میکنیم این مقاله را مطالعه فرمایید

گاھی ھم وجود فضاھای بزرگ در منزل یک اختلال است که شما می توانيد با اضافه کردن اتاق و راھروھا; فضاھای تفکيک شده و مفيدتری را در خانهایجاد کنيد. تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما بعضی مشکلات وجود دارد که نمی توان آنھا را با خراب یا جا به جا کردن دیوار یا در و پنجره رفع کرد و مجبوریم که آن عيب را با توجه به پس اندازی که در نظر گرفته ایم; به نوعی تعمير یا ترميم کنيم. مانند این که می توانيم با استفاده از سقف ھای کاذب یا دیوارھای پيش ساخته; کابينت یا کاغذ دیواری و لکه گيری ھا; آن مشکل ها را مخفی کنيم. به علاوهشما می توانيد گاه با تکرار آن ایراد با ترک خوردگی روی سقف یا دیوار نوعی نقش و مدل به ایجاد کنید; شما به کمک حقه ھا و روش ھای سهل و اسانی می توانيد برخی ترک خوردگی و عيب ھا را با چسباندن کاغذ دیواری روی آن از بين ببرید یا برخیمشکل ھای اسکلتی و نقشه ای را با استفاده از نورپردازی ھای ویژه با گونه از لامپ ھای ھالوژن یا دیگر روشنایی ھا به نوعی رفع کنيد;

سخن اخر

البته پيشنھاد ما به شما عزیزان این است که تلاش کنيد حتی امکان کمتر درگير کارھای بنایی و معماری شوید و با کمک گرفتن از تنوع رنگ; بافت یا طرح و اثاثيه متفاوت و نقش دار; فضاھا را تغيير دھيد و عيب ھا را کم رنگ تر نمایش دھيد. البته نقاشی کردن ھم بسياری از اشکال ها را مشابه نورپردازی می تواند رفع کند; سعی کنيد حتی امکان ایرادھایی را که نمی توانيد از شر آنھا خلاص شوید; مخفی کنيد. همانند این که می توانيد ستون وسط یک اتاق که دوست ندارید دیده شود را خيلی اسان با ساختن یک پارتيشن ھم رنگ دیوار کناری در کنار ستون یا تبدیلآن قسمت به یک کمد دیواری یا اتاقک شيشه ای یا پاسيو به سمت ان ستون سوق دهید. دائم برای مخفی کردن یک عيب در فضای داخل ساختمان زم نيست که آن را بپوشانيم; گاھی نپوشاندن عيب یا تکرار آن موجب کمتر جلوهکردن آن مشکل می شود.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *