مفهوم معماری داخلی

 طراحی داخلی ساختمان معماری داخلی یا همان طراحی فضای درونی خانه، محل کار، دفتر و …، چیزی است که باید بر اساس استاندارد ها انجام شود. همچنین بد نیست که معماران در معماری داخلی، تلفیقی از موارد زیر را به کار گیرند: هنر روانشناسی توسعه اقتصادی جامعه شناسی محیط زیست اوستاکار در اینجا قرار است […]