کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت
کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت سیم کشی: 1 – همه سیم کشی هاي داخلی ساختمان ها از جمله روکار و توکار بایستی در درون لوله هاي منحصربه‌فرد سـیم کشی یا اینکه  مجاري منحصر این فعالیت     صورت بپذیرد وبراي اجراي انشعابات خم ها زانوها سه یا این که چهـار راهـه هـا وغیره لازم است در ضمن باید از وسایل ومتعلقات استاندارد ومخصوص هر لوله استفاده شود 2 – باکس هاي  کلید وپریز بایستی با گونه لوله کشی وکلید وپریز هاي مورد به کارگیری هم خوانی […]