پله سه طرفه و سه بازو
طراحی پله سه طرفه و سه بازو

  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اجزای ساختمان پله است. این عنصر کاربردی نه تنها به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرد بلکه حضور آن در خانه زیبایی بی نظیری به فضا می بخشد. خانه هایی که پله ( پله سه طرفه و سه بازو ) در آنها مشاهده می شود در […]