روش های بسیار جالب معماری دوران هخامنشیان

روش هاي بسیار جالب معماري دوران هخامنشیان پارسی زبانان با استفاده از سنت هاي معماري کاخ هاي ستوندار رایج را در مناطق بلند مشرف بر بین النهرین بنا میکردند. همچنین هنر دستی ایونی ها در تزیینات قصر از سنت هاي قدیمی ای بود که مردمان سرزمین مادری ما استعمال کرده بودند و  پیرو مرز و بوم گشایی […]

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی 

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی ١) ھنگامی که سخن از دکورھای سنتی به ميان می‌آید ; فضای نامرتب و قھوه منزل ای مملو‌از دیوارکوب ھای سابق ; گليم ھا و لامپ نفتی       ; مھرھای فيروزه ای و ھزار خرد و ریز سنتی به ذھن ما میاید اما آیا این فضای درھم از چيدمان سنتی اهل ایران الھام گرفته است یا این که از بازار شام تقليد کرده ایم؟ ٢) چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما داراست ; اکثر اوقات از روکش قرمز رنگ تيره «کی» به کار گیری می نماید . صندلی ھای چوبی […]

پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان
پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان

اشرافيت فرانسه در طول قرون وسطی، ھنر دکوراسيون و مبلمان را به نقطه اوج شکوفایی رساند و در طی پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای اشخاصی است که به سبک ھای دکوراسيون و مبلمان در ادوار متعدد علاقه مند ھستند و می خواھند به صورت مختصر و مفيد با شالوده و کليات ھر یک از شيوه […]

معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله 
معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله

معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله نخستين فرهنگ شناخته شده در بين النهرين است و پيدايش فرهنگ سومر به 4 هزار سال پيش از ميلاد مسيح مي برسد و پس از مسكون شدن در دره هاي بزرگ رودخانه ها و بعد نوشتن , هنر , معماري ساختماني و شكل هاي جديد حكومتي پديدار گرديد. شغل اصلي بين النهرين زراعت بود ; سومري ها مالک خط بودند كه سبب به‌وجود وارد شدن مکتب مي شد. ويژگي معماري سومري ها مذهبي […]