معماری
نکاتی در مورد معماری با چوب در سبک مدرن

  چوب به منظور مصالح به طور معمول یک انتخاب مشترک و تاریخی است. با این حال، در چند دهه گذشته، حرکت از چوب به نفع محصولات مهندسی شده یا فلزات مانند آلومینیوم بوده است. در حالی که جنگل های جهانی تمایل برای ساختن این خواسته ها نداشته است، مزایای استفاده از چوب به عنوان […]