نگاهی به تاریخه تزینات طلایی ایران در حوزه معماری

نگاهی به تاریخه تزینات طلایی ایران در حوزه معماری در ایران استعمال طلا به اواخر هزارة سوم قبل از ميلاد مسیح علیه السلام برمیگردد; این فلز با بلورهاي كوارتز و شن همراه بوده بنابراین; طلایی كه استفاده میشوده به شکل کامل خالص نبوده و به منظور بیشتر شدن استحکام و قدرت ساز و كاري آن به […]