معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله 
معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله

معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله نخستين فرهنگ شناخته شده در بين النهرين است و پيدايش فرهنگ سومر به 4 هزار سال پيش از ميلاد مسيح مي برسد و پس از مسكون شدن در دره هاي بزرگ رودخانه ها و بعد نوشتن , هنر , معماري ساختماني و شكل هاي جديد حكومتي پديدار گرديد. شغل اصلي بين النهرين زراعت بود ; سومري ها مالک خط بودند كه سبب به‌وجود وارد شدن مکتب مي شد. ويژگي معماري سومري ها مذهبي […]