ویژگی های معماری مدرن چیست؟

    ویژگی های معماری مدرن چه می باشد؟ این معمولاً سوالی است که ذهن عموم را به خود درگیر کرده. پاسخ این سوال پیش ماست. اوستاکار در تلاش است با ارائه اطلاعات مرتبط و گوناگون، سبب بالا رفتن سطح آگاهی افراد درباره انواع معماری و ویژگی های هر یک از ویژگی های معماری مدرن شود. […]