زیباترین ایده ی استفاده از کاغذ دیواری و دیوار برجسته – اوستاکارا
زیباترین ایده ی استفاده از کاغذ دیواری و دیوار برجسته – اوستاکارا

زیبا ترین ایده های استفاده از کاغذ دیواری و دیوار برجسته را با اوستاکارا تجربه کنید. بازسازی خانه نیازی به مبلمان ، تزئینات و قفسه های ذخیره سازی جدید و عجیب و غریب ندارد. کاغذ دیواری ها و دیوار های برجسته به طراحی داخلی شما کمک زیادی می کنند و یک کانون هنری برای شما […]

اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی 

اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی بــرای کارا بودن فعالیتهای یک ســاختمان لازم اســت همه فضاهای; آن شناســایی و دسته بندی شوند و آنگاه با پیشبینی رابطه مطلوب میان آن‌ها ; بتوانند به طور یک گروه واحد فعالیت کنند ; طراحی مسکن هم از این دستور مستثنی نبوده و پیشین از اقدام به کار طراحی لازم است دسته بندی فضاها و یا این که به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص و معلوم شود ; به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم همبستگی و ارتباط دارند و در بخش […]

نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان
نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان

نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان با نزدیك شدن به مراسم و روزهای ویژه ; این ایده جذاب و خوش فکرانه در ذهن بعضی از شما شکل میگیرد; كه با تغييراتی در محيط داخلی خانه ;  تازگی و شادابی بيشتری در محيط منزلتان ایجاد کنید ; رنگ كردن و نگارگری دیوارها یكی از این ترفندھای ابتكاری و خلاقانه است که خوشبختانه به ذهنتان رسید است و با ما برای هم فکری همراه باشید […]

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال
ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال   در فصول پایيز و زمستان; به دلیل سرمای ھوا; در خانه ها از وسایل گرمایشیاستفاده می شود و از آنگونه این مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه;شومينه است; شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی; مکانی ھم برای دورھم نشستن خانواده ھاست; در این […]

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 
استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه شيوه ی معاش (زندگی) لغتی است که در حین حاضر دوچندان با آن مواجه می شویم و آن را می شنویم ; یا این که به قولی ; واژه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است ; درپی ورود دوری ناپذیر جمع  انبوھی از رسانه ھای دیداری و شنيداری در طول زمان ; مثل خبر نامه  ; خبرنامه ; تلویزیون ; رادیو ; وب و …که ھمگی مملو از تصاویر و جاذبه ھای مضاعف در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و مبلمان  خانه   ھستند. به نتیجه میرسید که دیگر […]

OKB دست انداز خوب برای پنجره
دست انداز مناسب پنجره (O.K.B)

 دست انداز مناسب پنجره (OKB) دست انداز پنجره  به فاصله  کف اتاق تا کف پنجره گفته می شود. يعني بلندی ديواري که از کف اتاق تا زير پنجره درست می شود. مقدار دست انداز مناسب پنجره در فضاهاي مختلف فرق دارد. برای اتاق نشیمن پنجره را در ارتفاع نه کمتر از 70 سانتی متر و […]