بام سبز(روف گاردن) Roof Garden ضرورتی برای شهرسازی مدرن

    یکی از چیز هایی که این روز ها در بازسازی ساختمان مورد توجه افراد قرار گرفته است، بام سبز یا همان roof garden می باشد. در منابع اطلاعاتی موثق، درباره اینکه بام سبز چه تاریخچه ای دارد، اطلاعات دقیقی ذکر نشده است. اما اگر قصد بازسازی ساختمان خود را داشته و می خواهید […]

نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز
نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز

نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز اگر مقاله قبلی ما را درباره صنعت بام سبز شماره 1 مطالعه نکردید کلیک کنید. شماره2 (فشرده) اينگونه سيستم را بنام ( باغ ها پشت بامي ( garden rooftop ) و پُر ضخامت ( profile – high ) مي شناسند . آن ها حاوي گياهان متنوعي  میباشند و نظير پارك ها طراحي مي گردند . برخي باغ ها پشت بامي در صورت تقويت مطلوب و آرماتوربندي مي توانند حتي درختان  بزرگ و […]

اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال
اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال

اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال سبزشدن دیده اندازهاي شهري برتري هاي زيادي براي طراحان اينگونه فضاها دارااست زيرا فوايد محيطي و زيبايي شناختي آن‌ها در محيط هاي شهري داراي اولويت هاي فراواني است ; طبق محاسبات در شرایطی که 50 درصد كل وسعت پشت بام هاي شهر توكيو به بام هاي سبز اختصاص يابند آن گاه دماي اين شهر به ميزان 84/0 – 11/0 مرتبه سانتيگراد كاهش خواهد يافت […]