روش های بسیار جالب معماری دوران هخامنشیان

روش هاي بسیار جالب معماري دوران هخامنشیان پارسی زبانان با استفاده از سنت هاي معماري کاخ هاي ستوندار رایج را در مناطق بلند مشرف بر بین النهرین بنا میکردند. همچنین هنر دستی ایونی ها در تزیینات قصر از سنت هاي قدیمی ای بود که مردمان سرزمین مادری ما استعمال کرده بودند و  پیرو مرز و بوم گشایی […]