اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی 

اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی بــرای کارا بودن فعالیتهای یک ســاختمان لازم اســت همه فضاهای; آن شناســایی و دسته بندی شوند و آنگاه با پیشبینی رابطه مطلوب میان آن‌ها ; بتوانند به طور یک گروه واحد فعالیت کنند ; طراحی مسکن هم از این دستور مستثنی نبوده و پیشین از اقدام به کار طراحی لازم است دسته بندی فضاها و یا این که به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص و معلوم شود ; به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم همبستگی و ارتباط دارند و در بخش […]

بازی رنگ در آرامش اتاق خواب
بازی رنگ ها در آرامش اتاق خواب شما 

بازی رنگ ها در آرامش اتاق خواب شما اتاق خواب; محرمانه ترین مکان در هر منزل است ; پس در پیاده سازی دكوراسيون و تعیین رنگ اتاق خواب می بایست پيش از هر چيز سليقه و نيازهای فردی مالک آن را در نظر گرفت ; با این حال نباید از اصول پباده سازی رنگ اتاق […]

نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان
نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان

نکاتی درباره رنگ امیزی ديوارهای منزلتان با نزدیك شدن به مراسم و روزهای ویژه ; این ایده جذاب و خوش فکرانه در ذهن بعضی از شما شکل میگیرد; كه با تغييراتی در محيط داخلی خانه ;  تازگی و شادابی بيشتری در محيط منزلتان ایجاد کنید ; رنگ كردن و نگارگری دیوارها یكی از این ترفندھای ابتكاری و خلاقانه است که خوشبختانه به ذهنتان رسید است و با ما برای هم فکری همراه باشید […]

پنج نکته در رابطه با پرده آشپزخانه شما
پنج نکته در رابطه با پرده آشپزخانه شما

پنج نکته در رابطه با پرده آشپزخانه شما پرده ھا علاوه بر زیباتر کردن جلوه منزل شما ; این اجازه را به ما  می دھند که  ميزان نور از محل روشنایی را طبق میل و خواسته خودمان در دست گرفته و تنظیم کنیم . پرده ھا ھم نظیر پوشش کف ; دیوار و سقف ; یک پوشش حیاتی و بسیار مهم در دکوراسيون داخلی منزل به شمار می‌آیند . کاربرد پرده برای هر مکان و جایی متفاوت است که باید همیشه […]

رنگ آبی از رنگ‌های پرطرفدار بین افراد میانسال در طراحی داخلی
چھار نکته مهم از دنيای پر رمز و راز اتاق خوابتان

چھار نکته مهم از دنيای پر رمز و راز اتاق خوابتان ● تزئين اتاق کودک شما تزئين اتاق می بایست مھيج و فانتزی باشد ; اولين چيزی که بایستی در دکوراسيون بندی اتاق کودکتان به آن دقت داشته باشيد , این است که‌این تزئينات می بایست مطابق با سن و روحيه کودکانتان انجام گيرد ; نباید اتاق فرزند ٣ ساله تان را نظیر اتاق دختر ١٣ ساله تان تزئين کنيد ; ولی نکته مهم تنها این نيست; شما […]

تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما
تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما

تنوع های بسیار جالب در دکوراسيون خانه گرم شما قبل از اغاز به چيدن مبلمان و اثاثيه و پباده سازی دکور منزل تان ; تلاش کنيدکه از شر عيب و ایرادهای چشمگير وجود دارد در ظاھر منزل خلاص گردید . مثلا در صورتیکه در و دیوارتان تزیينات کهنه ای ; مانند طاقچهیا این که گچبری هایقدیمی و از مد افتاده دارااست ; در حالتی‌که عشق خاصی به آنان   ندارید ; بھتر است فوراً آنها را تخریب کنيد . اما درصورتی که منزل تان ایرادھای اصلی دارااست ; بھتر است قبل از هر مبادرت به انجام […]

چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان
چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان

چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان اکثر اوقات راهروهای محل ورود فضایی باریک می‌باشند . با به کار گیری از رنگ های روشنو سرد می توانيد این دور و بر را بازتر وسيع تر از آنچه که است نمایان کنيد . به کارگیری از رنگ ھای آبی رنگروشن ; سفيد و سبز بسيار روشن موجب القای فضای وسيع به شما می شود . در صورتی‌که منزل شما راهروی وسيعی دارااست ; می توانيد از کنسول و بوفه های جاکفشی و جالباسی استعمال کنيد تا وسایل مهمانها  در کمد دیواری قرار گيرد واز به نیز ریختگی […]

اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری 
اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری 

اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری خيلی از اشخاص در موقع حزن و غم به اتاق خواب خویش پناه می‌برند ; ارامش و امنيت این اتاق ان را برای چنين مواردی مطلوب   می نماید. البته اگراتاق خواب شما وضعیت ارامش بخش و ساکتی را نداشته باشد پشت; سر گذاشتن این حس و پناه بردن به ان بی اثر خواهد بود ; اتاق خواب گرمسيری اتاقيست که ارامش را چه در شب و هنگام استراحت و چه درمواقع اندوه یا […]

پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما
پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما

پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما یک در شرایطی‌که در بين اثاثیه دکوراسيون منزلتانشی سابق و ارزشمندیوجود دارااست ; به هنگام چيدمان اسباب و اثاث به صورتی فعالیت  کنيد که شی و یا این که اشياء متبوع ; راءس اعتنا قرار گيرند . درضمن می توانيد با نورپردازی این جلوه و مرکزیت را زیاد کنيد . دو برای کفپوش سراميک فضایی کوچک ; از سراميک ھایی با بعد ها بزرگ به کارگیری نکنيد . ھمان طور که کاربرد سراميک ھای کوچک برای فضاهای بزرگ جایز و مطلوب نيست . در واقع وسعت اطراف با بعد ها سراميک مورد نياز ارتباط مستقيم داراست . سه از قرار […]

تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 
تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 

تزئينات پنجره زیبا برای منزل شما موادسازنده بسياری را برای تزئين و آرایش کردن پرده ; پرده كركره و پانل می توان یافت كه ھمگی بر جلوه پنجره می‌افزایند . در شرایطی‌که پنجره منزل شما دارنده کناره و تاقچه باشد ; می توانيد از آن منفعت ھای بسياری بگيرید . چنانكه می توان بعضا وسایل با گل هایی را روی آن قرار بخشید . خویش اینگونه وسایل در شمار ارائه ھا و تزئينات پنجره می‌باشند و در تابیدن نوروروشنایی خورشيد جلوه ای براق به نمای  پنجره میبخشد . ١)به کار گیری از گل : در شرایطی که به جای […]