در حال بارگذاری
پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان
اشرافيت فرانسه در طول قرون وسطی، ھنر دکوراسيون و مبلمان را به نقطه اوج شکوفایی رساند و در طی پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای اشخاصی است که به سبک ھای دکوراسيون و مبلمان در ادوار متعدد علاقه مند ھستند و می خواھند به صورت مختصر و مفيد با شالوده و کليات ھر یک از شيوه ھا آشنا شوند. این توضيحات، شما‌را کمک می نماید تا با تغييرات در این زمينه آشنا گردید.   
شاھکارھای جاودانه
شاھکارھای جاودانه در مبلمان و دکوراسیون
  خصوصیت ھای مهم مبلمان و اسباب  منزل بستگی به کيفی، آسانی، رعایت اصول و نکات دقيق ھر سبک دارد. آنچه مهم است مداوم بودن تغيير و تحول میباشد که خيلی آهسته و در عين حال محسوس است. مھم تر این‌که درطول پنج قرن در طول قرون وسطی، ھنر دکوراسيون و مبلمان ھيچ گاه یک جھش و یا یک تغييرشکل و محتوای ناگھانی نداشته است بلکه ھر سبک پيش درآمدی بوده برای سبک بعدی و ادامه آن. آنچه به صورت کلی در سبک ھای دکوراسيون اروپایی دیده می شود کار همراه با وسواس طراحان، هنرمندان و کارگران در به‌وجود آوردن جزییات متفاوت است.
تزیینات طلایی داخلی
تزیینات طلایی داخلی در قرون وسطی

دکوراسیون و مبلمان در اروپا در 3 بخش( دوره) دسته بندی می شود که ما در این مقاله پنج قرن طلایی در دکوراسيون در قرون وسطی را مدنظر قرار میدهیم.

 

پشنهاد ما به شما: مقاله معماری در تاریخ رو مطالعه کنید.

 

دکوراسیون و مبلمان در قرون وسطی

طراحان و کارگران مبل ساز تلاش داشته اند تا زیبایی و ھماھنگی را در هم آميزند. روشن است که‌ این تلاش به وسيله خریداران ھنردوست و ثروتمند که تعدادشان در قرنهای پیشین اروپا بسیار بوده است، تشویق گردیده اند. به ھمين علت است که ھنر دکوراسيون و مبلمان در اروپا چنين شکوفا شده‌است و کشورھای گوناگون به ویژه فرانسه از این نظر صاحب سبک شناخته شده است.  
زیبایی و ھماھنگی
زیبایی و ھماھنگی مبلمان با طراحی داخلی
  برای طبقه بندی سبک ھای مبلمان و دکوراسيون اروپا، بایستی قرن های وسطی را تحت عنوان اولين عصر شروع تکامل و پیشرفت گزینش کرد و به ترتيب جلو رفت.  
قرن های وسطی
نماسازی در قرون وسطی
 

پنج قرن طلایی در قرون سطی

از قرون وسطی مبلمان و وسایل زندگی زیادی در دست نيست زیرا گذشت سال ھا و قرنهای متمادی وسایل چوبی را ھرقدر که سفت باشند از بين می‌برد. خصوصیت مختص طرح ھای مرتبط با قرون وسطی در نگارگری ھا، کنده کاری ھا و مينياتورھا قابل تشخيص است. مبل ھای ھنری و وسایل زندگی با ارزش و گران قيمت در قرون وسطی به صورت انحصاری وابسته به اربابان و ثروتمندان بود و به ھمين علت تعداد این آثار روی ھم رفته چندان قابل توجه و زیاد نبود.  
کنده کاری ھا و مينياتورھا
هنر کنده کاری ھا و مينياتورھا

اولين گروھی که تلاش کردند مبل سازی و ساختن وسایل منزل را به یک ھنر دقیق تبدیل نمایند، نجاران قرون وسطی بودند و اولين چوبی که برای در بوجود آوردن اثر خویش از آن بهره بردند، چوب درخت بلوط بود. ترکيب آھن و چوب ھم از خصوصيات قرون وسطی است; دستگيره ھای بزرگ آھنی، نبشی ھایی را برای استحکام بيشتر به عمل برده و ھمچنين قفل ھای متفاوت استفاده می شد.

در سالهای پایانی قرن چھاردھم مبل سازی یک ھنر به شمار می رفت و بنا بر این در این سالها تغييرات و تحول چشمگير و شایان توجه در زمینه مبلمان داخلی انجام شد. کنده کاری ھا هر روز تغییر می کرد و ظرافتی بی نظیر در طرح ھای کنده کاری شده دیده می شود و بيش از پيش ارزش این ھنر را بالا می‌برد. وسایلی که در‌ این دوران بيش از ھر وقت دیگر ساخته می گردند به ترتيب عبارتند از : کمددیواری، صندوق ھای بزرگ، نيمکت، تختخواب و صندلی اختصاصی اربابان.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *