نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 
نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 

نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل   1 – براي نصب تاسیسات الکتریکی می بایست اوستا کاران عمل آزموده (با تجربه) را به کـار گرفـت و از لـوازم وتجهیـزات مطلوب به کار گیری کرد;دقیقا همین امر مورد توجه ما در اوستاکارا است پس میتوانید جهت ثبت سفارش اوستاکار کلیک کنید. 2 – در خلال عملیات نصب نباید در مشخصه هاي امکانات الکتریکی خللی […]

تاسیسات الکتریکی در ساختمان
تاسیسات الکتریکی در ساختمان

تاسیسات الکتریکی در ساختمان تعریف تاسیسات الکتریکی : تعریفی است که از امکانات الکتریکی تنگاتنگی براي انجام انگیزه یا این که هدف ها معـین که داراي مشخصصه هاي هماهنگ ومرتبط باشند در زمینه برق استفاده میکنند. مدار ( مدار الکتریکی در تاسیسات ) : گروه اي از امکانات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبـع واحدي تغذیه نموده وبه امداد وسایل حفاظتی واحدي در قبال طولانی تر جریان ها حفاظت شده باشد گویند. بدنه هادي : بدنه هاي هادي ( فلزي ) و اجزاي […]

نمای آجری
روش اجرای قوس ها در

تعريف قوس :  قوس عبارتست از قسمتي از يك يا چند كمان كه كنار همديگر قرار گرفته و دهانه را مي پوشانند و به عبارت ديگر پوششهايي كه براي نعل درگاهها طاق نماها ـ گنبدهاي تك ـ پوشش بكار مي روند و بطور كلي مي توان گفت كه تمامي پوششهاي ساختمانهاي باستاني و سنتي در […]

خصوصیات خشت عالی
خصوصیات خشت عالی 

خصوصیات خشت عالی آجر عالی دارنده خصوصیت های پایین می‌باشد : 1 . صداي زنگ مي دهد واین نشانۀ توپري و مقاومت و پایداري مطلوب برعلیه کولاک است ; 2 . حرارت را کم کم از خویش عبور مي دهد ; 3 . دشوار است و کم سائیده مي شود ; 4 . جذب آب آن در بین 8 تا 18 درصد وزن آن مي باشد .   معایب خشت اغلـب همـراه خـاک رس مقـداری سـنگ آهک موجودست که مقـدار کم آن به صـورت پودر دارنده اشـکال نیسـت و رنـگ آجـر را سـفید نیـز می کنـد […]

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها
اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها 1 – خطای بزرگ یا این که غلط (Blunder / Mistake / error Gross ) خطـای بـزرگ یـا اشـتباه در اثـر بی دقتـی عامـلی یـا خرابـی دسـتگاهی صـورت می گیـرد و در نقشـه برداری هرگـز پذیرفتـه نمی شـود ; بـرای مثـال در صورتی‌که نوشتن عدد طـول 18/23 متر به […]

ایده و طرح
ایده و طرح های هوشمندانه در طراحی داخلی خانه های مسکونی کوچک

ایده و طرح هوشمندانه در طراحی داخلی خانه های مسکونی کوچک نکته های بسیار کلیدی  در طراحی داخلی کاربردی آپارتمان های کوچک تا امکان استفاده از حداکثر استفاده از فضای موجود ایجاد شود. طراحی داخلی آپارتمان نقلی ; دست و پنجه نرم کردن با یک فضای کوچک در منزل واقعیاست و معمولا طراحان داخلی از طریق متفاوتی مثل مبلمان و وسایل دو منظوره ;   روش های  […]

OKB دست انداز خوب برای پنجره
دست انداز مناسب پنجره (O.K.B)

 دست انداز مناسب پنجره (OKB) دست انداز پنجره  به فاصله  کف اتاق تا کف پنجره گفته می شود. يعني بلندی ديواري که از کف اتاق تا زير پنجره درست می شود. مقدار دست انداز مناسب پنجره در فضاهاي مختلف فرق دارد. برای اتاق نشیمن پنجره را در ارتفاع نه کمتر از 70 سانتی متر و […]

پله سه طرفه و سه بازو
طراحی پله سه طرفه و سه بازو

  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین اجزای ساختمان پله است. این عنصر کاربردی نه تنها به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرد بلکه حضور آن در خانه زیبایی بی نظیری به فضا می بخشد. خانه هایی که پله ( پله سه طرفه و سه بازو ) در آنها مشاهده می شود در […]