معماری
رشته معماری و 10 چیزی که هر دانشجوی “معماری” باید بداند!

اوستاکارا: معماری هنر برنامه ریزی، طراحی و ساخت و ساز است. برای هر علاقه مندی که تصمیم به دنبال کردن حرفه و رشته معماری دارد، بسیار مهم است که از تمام حقایق مربوط به آن آگاه شود. فردی که تصمیم گرفته است معمار شود باید مهارت های طراحی داخلی و بیرونی ، مهارت های تحلیلی، […]