در حال بارگذاری
اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال
اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال

اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال سبزشدن دیده اندازهاي شهري برتري هاي زيادي براي طراحان اينگونه فضاها دارااست زيرا فوايد محيطي و زيبايي شناختي آن‌ها در محيط هاي شهري داراي اولويت هاي فراواني است ; طبق محاسبات در شرایطی که 50 درصد كل وسعت پشت بام هاي شهر توكيو به بام هاي سبز اختصاص يابند آن گاه دماي اين شهر به ميزان 84/0 – 11/0 مرتبه سانتيگراد كاهش خواهد يافت […]

نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی
نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی

نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی سیستم برق منزل هاي مسکونی می بایست به صورتی طرح و اجرا شود; کـه از ایمنـی کامـل برخـوردار باشـد و حداکثر استعمال و راحتی را براي ساکنان منزل تامین کند. در منزل بایستی نور و روشنایی کافی چه بـه صـورت چـراغ هاي ثابت یا این که قابل تغییر‌و تحول مکان در اختیار باشد وساکنان بایستی به سـهولت و سادگی بتواننـد; چـراغ هـا را روشـن یـا خاموش نمایند سوای این‌که ضروری شود در ظلمت به زحمت دنبال کلید ها بگردند ویـا مجبـور […]

معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله 
معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله

معماری در سومر تمدنی 4 هزار ساله نخستين فرهنگ شناخته شده در بين النهرين است و پيدايش فرهنگ سومر به 4 هزار سال پيش از ميلاد مسيح مي برسد و پس از مسكون شدن در دره هاي بزرگ رودخانه ها و بعد نوشتن , هنر , معماري ساختماني و شكل هاي جديد حكومتي پديدار گرديد. شغل اصلي بين النهرين زراعت بود ; سومري ها مالک خط بودند كه سبب به‌وجود وارد شدن مکتب مي شد. ويژگي معماري سومري ها مذهبي […]

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت
کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت سیم کشی: 1 – همه سیم کشی هاي داخلی ساختمان ها از جمله روکار و توکار بایستی در درون لوله هاي منحصربه‌فرد سـیم کشی یا اینکه  مجاري منحصر این فعالیت     صورت بپذیرد وبراي اجراي انشعابات خم ها زانوها سه یا این که چهـار راهـه هـا وغیره لازم است در ضمن باید از وسایل ومتعلقات استاندارد ومخصوص هر لوله استفاده شود 2 – باکس هاي  کلید وپریز بایستی با گونه لوله کشی وکلید وپریز هاي مورد به کارگیری هم خوانی […]

 نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 
نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 

نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل   1 – براي نصب تاسیسات الکتریکی می بایست اوستا کاران عمل آزموده (با تجربه) را به کـار گرفـت و از لـوازم وتجهیـزات مطلوب به کار گیری کرد;دقیقا همین امر مورد توجه ما در اوستاکارا است پس میتوانید جهت ثبت سفارش اوستاکار کلیک کنید. 2 – در خلال عملیات نصب نباید در مشخصه هاي امکانات الکتریکی خللی […]

تاسیسات الکتریکی در ساختمان
تاسیسات الکتریکی در ساختمان

تاسیسات الکتریکی در ساختمان تعریف تاسیسات الکتریکی : تعریفی است که از امکانات الکتریکی تنگاتنگی براي انجام انگیزه یا این که هدف ها معـین که داراي مشخصصه هاي هماهنگ ومرتبط باشند در زمینه برق استفاده میکنند. مدار ( مدار الکتریکی در تاسیسات ) : گروه اي از امکانات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبـع واحدي تغذیه نموده وبه امداد وسایل حفاظتی واحدي در قبال طولانی تر جریان ها حفاظت شده باشد گویند. بدنه هادي : بدنه هاي هادي ( فلزي ) و اجزاي […]

نمای آجری
روش اجرای قوس ها در

تعريف قوس :  قوس عبارتست از قسمتي از يك يا چند كمان كه كنار همديگر قرار گرفته و دهانه را مي پوشانند و به عبارت ديگر پوششهايي كه براي نعل درگاهها طاق نماها ـ گنبدهاي تك ـ پوشش بكار مي روند و بطور كلي مي توان گفت كه تمامي پوششهاي ساختمانهاي باستاني و سنتي در […]

خصوصیات خشت عالی
خصوصیات خشت عالی 

خصوصیات خشت عالی آجر عالی دارنده خصوصیت های پایین می‌باشد : 1 . صداي زنگ مي دهد واین نشانۀ توپري و مقاومت و پایداري مطلوب برعلیه کولاک است ; 2 . حرارت را کم کم از خویش عبور مي دهد ; 3 . دشوار است و کم سائیده مي شود ; 4 . جذب آب آن در بین 8 تا 18 درصد وزن آن مي باشد .   معایب خشت اغلـب همـراه خـاک رس مقـداری سـنگ آهک موجودست که مقـدار کم آن به صـورت پودر دارنده اشـکال نیسـت و رنـگ آجـر را سـفید نیـز می کنـد […]

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها
اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها 1 – خطای بزرگ یا این که غلط (Blunder / Mistake / error Gross ) خطـای بـزرگ یـا اشـتباه در اثـر بی دقتـی عامـلی یـا خرابـی دسـتگاهی صـورت می گیـرد و در نقشـه برداری هرگـز پذیرفتـه نمی شـود ; بـرای مثـال در صورتی‌که نوشتن عدد طـول 18/23 متر به […]

ایده و طرح
ایده و طرح های هوشمندانه در طراحی داخلی خانه های مسکونی کوچک

ایده و طرح هوشمندانه در طراحی داخلی خانه های مسکونی کوچک نکته های بسیار کلیدی  در طراحی داخلی کاربردی آپارتمان های کوچک تا امکان استفاده از حداکثر استفاده از فضای موجود ایجاد شود. طراحی داخلی آپارتمان نقلی ; دست و پنجه نرم کردن با یک فضای کوچک در منزل واقعیاست و معمولا طراحان داخلی از طریق متفاوتی مثل مبلمان و وسایل دو منظوره ;   روش های  […]