بهترین کشورها در زمینه معماری!/سبک های معماری در کشورهای معروف

اوستاکارا: معماری یک هنر خارق‌العاده است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشر هم محسوب می‌ شود. انسان بوسیله معماری توانسته موارد بسیاری را ابراز کند، مواردی مانند عقاید شخصی، بومی،…
ادامه مطلب

معماری آمریکایی/انواع سبک های معماری از سال 1600 تاکنون

اوستاکارا/ معماری آمریکایی/معماری مستعمراتی (سال های 1600-1720): معماری مورد استفاده اولین مهاجران در آمریکای شمالی به طور سنتی به عنوان معماری مستعمراتی شناخته می شود. این معماری نوپا به اندازه…
ادامه مطلب

مقالات

فهرست