در حال بارگذاری
٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی ١) ھنگامی که سخن از دکورھای سنتی به ميان می‌آید ; فضای نامرتب و قھوه منزل ای مملو‌از دیوارکوب ھای سابق ; گليم ھا و لامپ نفتی       ; مھرھای فيروزه ای و ھزار خرد و ریز سنتی به ذھن ما میاید اما آیا این فضای درھم از چيدمان سنتی اهل ایران الھام گرفته است یا این که از بازار شام تقليد کرده ایم؟ ٢) چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما داراست ; اکثر اوقات از روکش قرمز رنگ تيره «کی» به کار گیری می نماید . صندلی ھای چوبی با رنگ سبز گشوده و روکش ھای کی ; صندوقچه ھای سبز روشن با نگارگری گل مرغ و مخده «بالش ھای بزرگ برای لم دادن» از مخمل قرمز‌رنگ خصوصيات این معماری را نشان می دھد ; کف پوش قالی کاشان و کاشمر با این دکور ھماھنگ ھستند .

ادامه نکات

٣) این مھم است که از چه سبک و ماده ای به کار گیری می کنيم . مثلا ; ميزھای گران قيمت خاتم کاری با فرش ھای کرم قھوه ای ـ شتری و طرح منظم بته جقه ھماھنگ می شود و منبت با قالی ھای کاشان رنگين تناسب دارا هستند . ۴) فضاسازی کنيد . مکان ھای تاریخی مخصوصا منزل ھای دیر باز نظیر کاخ صاحبقرانيه تھران ; بروجردی ھای کاشان و زینت الملک «نارنجستان» شيراز ھنوز اکنون ھوای نو و خوش قبلی را دارا‌هستند ; با توجه دراین جا ھا تامل شما متمرکز می شود . ۵) خرت و پرت سنتی نخرید حتی‌د‌ر فضای سنتی ھم تفکر ما احتياج به نفس کشيدن دارااست ; شمعدان و اتو و کشکول و شمشير معرق و . . . جز داد و فریاد و ھزینه بیش تر برای شما چه دربردارند .   ٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی 

2 نکته پایانی

  ۶) یک آب نما به یاد آبگینه منزل ھای کهن ; چيدن مخده ھای بزرگ با رنگ ھای سنگين و قل قل سماور ; از ھر چه تفکر کنيد سنتی تر است .  چای را از سماور خوشگل روی یک مخده مخمل بزرگ بنوشيد . ٧)پرده ھای بسیار ضخیم سبز با بته جقه ھای قرمز، مخمل زرشکی با شرابه طmیی و پرده ھای سرمه دوزی دستی برای محيط سنتی شما مناسباست. ٨)اجزای کوچک تر را با توحه انتخاب کنيد. برای نمونه، روميزی ھا را با پرده و مبل ھماھنگ کنيد و سماور و له ھا را جای مناسبی قرار دھيد. حتیدر دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن نخستین و داری اولویت است.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *