در حال بارگذاری

نگاهی به تاریخه تزینات طلایی ایران در حوزه معماری

در ایران استعمال طلا به اواخر هزارة سوم قبل از ميلاد مسیح علیه السلام برمیگردد; این فلز با بلورهاي كوارتز و شن همراه بوده بنابراین; طلایی كه استفاده میشوده به شکل کامل خالص نبوده و به منظور بیشتر شدن استحکام و قدرت ساز و كاري آن به آن مقاداري مسنيز اضافه می كردند; آثار طلایی موجود در مناطق زیویه كردستان; مارليک; حسنلو و لرستان نشان دهنده این است  که در  ایران ابتدا اشیای فلزی طلایی به شکل حجیم تولید میشود.   نقش های زیادی كه از سومریان نيز بدست آمده; ظروف و مجسمه هاي بسیار طلایی و درخشنده دیده میشود; اوج استفاده از طلا در ساخت اشياء و ترصيع و بکار گیري كاشی هایی با لعاب فلزي از نوعه همان طلا; مربوط به دوران هخامنشی است.  

طلا در دوران ها

بعد از  آن; در دوره اشکانيان علاقه بسیار بسیار زیادي به ساخت جاواهرات طلاها و نقره ايبوده است; در این دوره; مرصع كاري در راس مشاغل قرار میگیرد; این هنر در دوران ساسانی نياز به ترویج و تبلیغ داشته و آثار زیادي از جمله سکه و ظروف طلای و نقرها به نظر ببنده میاید. همچنين از لیاف طلاجات یا نقرجات در بافت منسوجات استفاده میشود; بعد از دین مبین اسلامساده زیستی و  استفاده نکردن از طلا در ظروف و همچنين منسوجات; بيشتر در زیبا سازی کتوب کاربرد داشته است; به طور جامع از معادن طلای ایران در دورة صفویه دوباره استفاده شد; همچنين در عصر حکومت قاجار از معادن طلایي استفاده های بسیار چشمگیری شد. نگاهی به تاریخه تزینات طلایی ایران در حوزه معماری در عصر صفوي و قاجار; استعمال از طلاجات بیشتر در صنایع و هنرها از جمله نقاشی;تذهيب; تشعير و طلاكوبی روي فلزها زیبا و بافت منسوجات و در بعضی موارد فرش با الیاف ناب طلا بسیار مرسوم بود; در این دوران مخصوصا در عصر صفوي; بسياري از بناهامثل کاخ ها و بناهای مجلل مذهبی و روس طلاچسبان و نقاشی برای تزیین بناها استفاده میشود.

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طلاچسبان در اینده به اوستاکارا مراجعه فرمایید این بخش ادامه دارد;

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *