در حال بارگذاری

روش هاي بسیار جالب معماري دوران هخامنشیان

پارسی زبانان با استفاده از سنت هاي معماري کاخ هاي ستوندار رایج را در مناطق بلند مشرف بر بین النهرین بنا میکردند. همچنین هنر دستی ایونی ها در تزیینات قصر از سنت هاي قدیمی ای بود که مردمان سرزمین مادری ما استعمال کرده بودند و  پیرو مرز و بوم گشایی هاي کوروش و داریوش و  امپراطوري جدید پارس بود.خصوصیت بارز این سنت هاي هنري ;پیچیدگی هنري بود که ریشه در آمیزش هنري داشت.

تمدن ایران

امپراطوري هاي مغلوب آشور و بابل تا زمان سقوط خویش به دست سپاهیان پارس ;میراثی را محافظت کرده بودند که به پیشینیان خود در عصر سومریان اهدا کنند; یعنی میراث جهانی که همگان ان را در یادشان در تمام دوران های تاریخ تجسم کنند . خواندن این مقاله جذاب را به شما پیشنهاد میکنیم:

معماری در سومر تمدنی ۴ هزار ساله

شکوه بناهای ایرانی در معماری دوران هخامنشیان

مردمان بخش لوان در کنار دریا شرقی مدیترانه ; و آرام  و به ویژه فنیقی ها شماري از معنی و تصویرگري های ای که از دوران بین النهرین ;مصر و بخش ها کناره دریاي اژه به عاریه گرفته بودند را نگهداری میکردند ; لکن با سقوط اداره پادشاهی و سیستم اجرایی و اداري بزرگ آن دوران;مفاهیم اسطوره اي ان دوران به فراموشی سپرده شد ; لذا پارسیان که اخیرا یکجانشین شده بودند و به رده سروري ملت هاي آن عصر رسیده بودند ;هنري را پذیرفتید که از مکاتب متفاوت و گاه متعارض هنري صورت یافته بود ;عاریه هاي هنري از هنر یونان ;هنر درباري پارسیان بود که در خدمت شکوه فرمان روا و مردمان  مرز و بوم هاي وي بود. Persepolis پرورش و ترقی هنر تزئینی در معماری دوران هخامنشیان به خصوص عصر سلطنت کوروش و داریوش اگر‌چه به صورت نخستین هنر تزئینی در معماری دوران هخامنشیان در کاخ هاي پاسارگاد به چشم میخورد ولی ;میدانیم که‌این هنر در دو تراز توسعه یافته است ; بر روي قطعات بجاي ما‌نده از تزیینات حجاري کاخ کوروش کبیر در پاسارگاد به عبارتی سالن توشه  عام ;گروه اي با نقش پررنگ را میبینم که پاسبان خدایان آشور و بابل بودند البته سوای مفاهیم نمادین در معماری دوران هخامنشیان اولین شاخصه هایی که در این کاخ خلق تصیویر شده اند به عنوان نمونه عبارت اند از  ;
1;پاسبان خداي خورشید به صورت آدم و گاو
2;پاسبان خداي تباهی به صورت فرشته
روش هاي بسیار جالب معماري در زمان هخامنشان

مقاله های تاریخی درباره ایران و ایرانی به خصوص درباره معماری در دوران هخامنشیان بیسیار زیاد است. پس با ادامه آنها در اینده با ما همراه باشید.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *