در حال بارگذاری
تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

ھرچه ھوا سردتر می شود ; نياز به بیش تر كردن اسباب گرمازای كمكی در منزل بيشتر می شود ; در ھمين راستا چه بسا  آن دسته از وسایلی  كه به دليل دودهای حاصل  از لوازم گرم كننده  یا تعدادی از رادیاتورھا خاموش هستند را روشن کنید; روشن كردن و یا امکان دارد بخاری و شومينه به عنوان لوازم گرمازای جانبی در خانه صرف نظركرده بودید; نيز تغيير ایده داده و مشكل كثيفی لوازم را به احتمال مبتلا شدن به سرماخوردگی ترجيح داده اند. در واقع قضیه این است كه حرارت ناشی از منابع گرمازا ; ھوای اطراف و ھمچنين گردوغبارھای جان دار در آن را سوزانده و پوششی از دوده حاصله ; بر روی اسباب و وسایل موجود تولید می كند ; وجود این یه دوده ای قبل از نياز به شست و رفت مكرر ; برروی اسباب دكوراسيونی پارچه ای مشكل بيشتری را به ھمراه خواھد داشت چونتنھا امكان شست وشوی این قبيل  اثاثیه دربرگیرنده پرده ; روكش مبلمان و فرش به طور پياپی و در فواصل كم وقتی نیست ; بلكه كاربرد مواد پاك كننده به كھنه شدن زودرس و از دست رفتن رنگ و لعاب اوليه پارچه خواھد انجاميد. اگر منزلی کوچک دارید پیشنهاد ما به شما خواند این مقاله است

ادامه

از آنجایی كه پارچه ھای مورد به کار گیری برای روكش مبلمان و پرده ھا به ویژه در بخش پذیرایی منزل معمولا نسبت به بقيه مكان ھا از قيمت بيشتری برخوردار بوده و  چه بسا بده بستان آنھا; ھر تعدادی از سال یك هزینه زیادی است که نيز برای ھمه خانواده ھا امكان پذیر نيست ; می بایست  فكر راه‌حل ای بود ; در چنين قوانینی بھترین راه و روش ; كاربرد پيراھن مبل است به خصوص در صورتیکه كه رنگ پارچه مبلمان   روشن   باشد كه این نياز بسيار واجب خواھد بود; تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

چند پیشنهاد برای تغییر دکوراسیون شما

به این نتيجه رسيده اید که منزل تان احتياج به تغيير دکور داراست; البته چطوری آن را پباده سازی می کنيد؟ احتمال دارد در فروشگاه ھا پارچه ھای شيک و مبلمان ھای زیبایی چشم باشيد ولی معموً به شما نمی گویند که دقيقاً چه‌طور همه این اجزا را ترکيب کنيد تا به نتيجه ای که دوست دارید برسيد ; در‌این قسمت پيشنھادات طراحان بزرگ را برای پباده سازی ھر اتاق عده کرده ایم ;تا به شما امداد کنيم از نظرها آنھا برای تغيير منزل تان به کارگیری کنيد ; ـ مناظر قشنگ دربرگیرنده پارچه ھای مرواریدی و مخلوطی از وسایل دیرین با مثال ھای معاصر است ; مبلمان چرم و آینه ھای طلایی   استمرار متعددی نيز دارا هستند ;

ادامه

ـ پارچه ھای نخی بخرید و آنھا را با استيل ; نقره سياه و سفيد ترکیب کنيد تا پباده سازی جاودانه تولید کنيد ; روکش ھای دیدنی پنجره ایده ها را در سمت چشم انداز بيرون جذب می نماید و طرح ھای رنگارنگ یک اتاق معمولی را پشت دری کرکره ای بی نقص می نماید ; ـ پرده ھای سنگين و عده شدنی را با کرکره ھای مد روز که برای درون تاقچه پنجره مطلوب است تغيير دھيد یا این که از پارچه وال برای ظاھر ھواگير استعمال کنيد ; ـ پارچه ھای سبک را که با رنگ ھای پرده تفاوت دارا‌هستند دو برابر کنيد یا این که آنھا را به ھم وصل کنيد و بگذارید با چين ھای ملایم تا کف اتاق بياید ; ـ ميله ھای پرده ای با تزئيات مروارید یا این که چسب ھای رنگی و شيشه ای بخرید تا اتاق را خوشگل کنيد و از بست ھای قشنگ برای نگه داشتن پرده ھا در جای خودشان استعمال کنيد ;

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *