در حال بارگذاری
اصل نورپردازی در منزل ها
اصل نورپردازی در منزل ها یک کدام از عنصرها مھم در منزل آرایی ; شیوه نورپردازی است ; نورپردازی در یک اتاق نه تنھا در ساخت وقار بلکه در کوچک یا این که بزرگ آشکار کردن فضای منزل نيز تاثير میگذارد. ھرچه فضای یک اتاق کم نور و روشنایی باشد کوچکتر و ھرچه پرنور و روشن باشد ; بزرگتر جلوه می نماید ; نورپردازی در اتاق نشيمن و پذیرایی که محل تجمع اشخاص خانواده در بيشتر ساعت ها شبانه روز است از اھميت ویژهای برخوردار‌است. از‌آن‌جا‌که بزرگترین مرجع ورود نوروفروغ منزل ; پنجره است برای به کارگیری از نوروروشنایی طبيعی نصب پرده ھای تور و حریر مطلوب تر است ; در شب نيز بھترین راه و روش نور خانه استعمال از لوستر ; آباژور و لامپ ھای متناسب با طول سقف و رنگ دیوار است. در نورپردازی اتاق نشيمن اعتنا داشته باشيد که متانت(ارامش) ; آسایش و انرژی را به اھل منزل القا نماید ; به این مراد بھتر است.  

همچنین شمارا به مطالعه مقاله بسیار مهمی تحت عنوان چهار فوت کوزه گری نورپردازی منزل دعوت میکنیم.

  لامپ ھای دیواری و سقفی ( ھالوژن ) که نور و روشنایی ملایم دارا‌هستند و با منعکس شدن فروغ و روشنایی از سقف به دور و اطراف گرمی خاصی به اتاق می‌بخشند ; به عمل ببرید . در ازای ; اتاق پذیرایی که می بایست بسيار پرنور و براق باشد از لوستر ھای پاره ای بزرگتر و طرح دار استعمال کنيد که علاوه بر   نوروفروغ ; زیبایی خاصی به اتاق می دھد. آشپزخانه نيز به حیث این‌که دفتر کار کدبانوی منزل است بایستی لبریز روشنایی و روشن باشد ; به کارگیری از لامپ ھالوژن و لوستر ھای تک چراغی تاثير نیکی در‌این ھدف خواھد داشت ; برای اتاق خواب نيز بھتر است از آباژور و مپ ھای کم فروغ و روشنایی استعمال کرد. درصورتی که اتاق خوابتان محل کارتان نيز ھست ; لامپ ھای رنگی که در تولید وقار مؤثرند به فعالیت ببرید ; ضمناً در گزینش لوستر به ھماھنگی آن با دیگر وسایل منزل دقت کنيد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *