در حال بارگذاری
استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه

شيوه ی معاش (زندگی) لغتی است که در حین حاضر دوچندان با آن مواجه می شویم و آن را می شنویم ; یا این که به قولی ; واژه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است ; درپی ورود دوری ناپذیر جمع  انبوھی از رسانه ھای دیداری و شنيداری در طول زمان ; مثل خبر نامه  خبرنامه ; تلویزیون ; رادیو ; وب و …که ھمگی مملو از تصاویر و جاذبه ھای مضاعف در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و مبلمان  خانه   ھستند. به نتیجه میرسید که دیگر شيوه ی معاش به معنای رویکرد معاش نيست ; بلکه بيشتر در امر شيوه ھای بازاریابی و  تجارت راستگو  است ; به صورت نمونه ; شاید در رسانه ھا با آگھی ھایی رو به رو شویم راجع به اسباب و اثاث و مبلمان ; یا این که جدیدترین ابزارھا و دستگاه ھای صوتی و چهره ای با کارآیی فوق امروزی ; البته بایستی رویت کرد آیا خانواده ی ما واقعاً به چنين لوازمی نياز دارد؟ یا این

که برخلاف مورد مثال دیگری میزنیم:

  در صورتیکه منزل ما آن قدر بزرگ نيست که برای برگزاری ميھمانی ھای قانونی  جای کافی داشته باشد ; آیا دليل بر این می شود که در فکر ی تھيه ی ميز و صندلی غذاخوری یا این که مکانی تحت عنوان ناھارخوری نباشيم؟ در زندگی روز جاری فضای غذاخوری بيشتر در معرض نمایش است و به گونه ای تأثير گذار به محل معاش شما روح میدھد.  ضمن اینکه ; به عقيده ی پزشکان ;خوراک تناول کردن بدور ميز و نشستن روی صندلی به ھنگام صرف خوراک ; از حیث تأمين سلامتی و پيشگيری از ابتلا به دردھای کمر و مفاصل مفيدتر است.   استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 

مھم ترین بحث

این است که روح; شيوه ایست که برای آراستن و تزیين محيط زندگی بر می گزینيد ; باید متناسب با رسم و شيوه ی زندگی شما باشد; نه این که مثلا ً منزلتان مانند نمایشگاھی چيده شده باشد که یک طراح بدون آشنایی با سبک و سياق زندگی تان به شما را وادار کرده است. ھمين طور تصميم گيری در مورد تغيير دکور در منزل ھای کهنه ھم باید مشخص کننده ی شيوه ی زندگی شما باشد; نه برحسب عادت ھای کھنه و تاریخ استفاده گذشته. ما ھم تلاش می کنيم در این تصميم گيری و جایگزینی نگرش در کنار شما باشيم و تا جایی که امکان پذیر است در جھت ميل به مقصود; با شما ھمپيمان گردیم.

پنج عامل بسيار پر اهمیت; در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا; رنگ; بافت; روشنایی; و جزیيات.

 

▪ مثال :

یک اتاق نشيمن پر فخر با نور عالی و فضایی دلباز که به سبب داشتن سقف بسيار بلند منظره ی آن از با ھم چون یک گالری ھنری بزرگ به نظر می رسد; و کتابخانه ی سرتاسری در طبقه ی با از فرھيختگی و فهم صاحب این خانه حکایت دارد; در این جا شومينه ی بزرگ با دودکش بلندشکانون اهمیت و توجه قرار می گيرد و ھمانند یک نگين تابناک; نگاه را به سمت خود جلب می کند.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *