در حال بارگذاری
اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری 

اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری

خيلی از اشخاص در موقع حزن و غم به اتاق خواب خویش پناه می‌برند ; ارامش و امنيت این اتاق ان را برای چنين مواردی مطلوب   می نماید. البته اگراتاق خواب شما وضعیت ارامش بخش و ساکتی را نداشته باشد پشت; سر گذاشتن این حس و پناه بردن به ان بی اثر خواهد بود ; اتاق خواب گرمسيری اتاقيست که ارامش را چه در شب و هنگام استراحت و چه درمواقع اندوه یا این که خستگی به شما ارزانی   می‌دارد. چه بسا تزیين چنين اتاقی با حسی از ارمش و اسودگی ھمراه خواهد بود ; اولين قضیه تعيين نقطه کلیدی جھت تمرکز پياده کردن طرح بر روی ان می باشد ; تصاویری با موضوعات گلها و حيوانات و گياھان ایده حساس چنين سبکی را خواهند اعطا کرد ; تلاش کنيد وسایلی با این مضومن پيدا کرده و درگوشه و کنار اتاق قرار دھيد ; به همين راحتی !!!!!  

اگر منزل کوچکی دارید میتوانید برای طراحی دکوراسیون ان این مقاله را مطالعه کنید;

می توانيد تصاویری از شاخ و برگ ھای پھن بر روی دویار اتاق خویش نگارگری کنيد ; یا این که چه بسا شاخ و برگ ھای مذکور را کم آب کرده وسپس کادر (قاب) کنيد و برروی دیوار نصب نمایيد ; می توانيد با انها باطنکادر عکس چشم انداز گرمسيری زیبایی را به تصویر بکشيد یا این که برای گوناگون بودن یک چشم انداز تماما متضادبا نقاط گرمسيری بکشید ; اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری  رنگ دیوارها می بایست; طبيعی و روشن به عنوان مثال سفيد یا این که کرمی یا این که خاکستری روشن با بژ باشد ; رنگ های سبز و ابی و رنگ زرد برای پویایی و شادابی اتاق و در بقیه طرح ها به فعالیت گرفتهمیگردند ; نگارگری دیواری نيز می توانتد دربرگیرنده خورشيد در  غروب زیبا و درخت های نخل باشد یا این که صفحه دیواری گلدارهم گزینش خوبيست ;

سخن پایانی مقاله

کف اتاق میتواند به رنگ بلوطی یا این که قرمز رنگ تيره یا این که قرمز رنگ قهوه ای یا این که به رنگ ماسه های دریا باشد ; کف پوش ھای لومينت تماما مطلوب چنين سبکيست ; یک پنکه سقفی با پره ھایی مشابه برگ نخل و حباب ھایی اویزان از زیر ان طرح شما را تکميل می نماید ; نور در اتاق بسیار پر اهمیت است اما در این سبک نباید منبع اصلی توجه شما باشد ;پرده ھا و روتختی ھا بھتر است دارای نقوشی از برگ ھا یا خود درخت خرما و گلشن ھای ارکيده باشند ; یک گلدان قشنگ با گلھای ارکيده مصنوعی نيز کنار تخت قرار دھيد ; جنس وسایل اتاق نيز باید چوبی باشد بسیار عالی میشود ;

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *