پله

محاسبه استاندارد پله های گِرد در ساختمان

پله

محاسبه استاندارد پله های گِرد در ساختمان

محاسبه پله ها درطبقات مختلف ساختمان تقریبا یکسان است ،چون طبقات روی هم قرار می گیرد و پله های ساختمان هم روی هم حرکت می کند، حرکت پله از جای مشخص شروع می شود و ورودی آن در محل معینی می باشد .

 

محاسبات پله ها

برای پیدا کردن تعداد پله های کف تا کف ساختمان ارتفاع بین دوکف طبقه رابه بلندی مورد نظر هر پله تقسیم می کنند و تعداد پله های لازم به دست می آید، در این صورت اگر تقسیم باقی مانده داشته باشد آن را نیز طوری بین تعداد پله (خارج قسمت)تقسیم می کنند.
راه دیگر این است که اگر تعداد پله محدود شده باشد ارتفاع کف تا کف را به این تعداد تقسیم می کنند تا بلندی هر پله بدست آید.
در پله های گرد محاسبه کف پله را به طریقی انجام می دهند که آن کف لازم وسط پله قرار گیرد .به طور مثال اگر کف پله ۳۰ سانتی متر باشد در یک پله به عرض ۲۰/۱ متر ،۶۰ سانتی متر پهن تر و ۶۰ سانتی متر باریک تر می گردد و عدد ۳۰ سانتی متر روی خط وسط دو عدد ۶۰ قرار می گیرد .
البته پله های گرد تفاوت بیشتری دارد ، هر کدام را در محل خود باید محاسبه کرد و ارتفاع و کف آن را به دست آورد . برای نصب پله ها باید اول روی دیوار را با گچ و خاک اندود کرد و پس از اندود روی آن پله را با تراز و شمشه به طریقی صحیح خط کشی کرد و بعد از خط کشی آهن کشی زیر پله را انجام داد. آهن کشی زیر پله باید به طریقی انجام گیرد که پس از نصب پله ها ضخامت آهن و پله از بالا و پایین تماما به یک صورت باشد ، اگر ضخامت تغییر کند و ضخامت متفاوت باشد ، علاوه بر این کار آهن کشی غلط است مصالح بیشتری به کار رفته و وقت بیشتری مصرف می شود و به زیبایی پله بسیار لطمه می زند و گاهی موجب سرگیری در پله های بعدی نیز می شود . در پله های گرد که نمی خواهند یک طرف پله گوشه داشته باشد و طرف دیگر پهن باشد مطابق شکل عمل می کنند و تیزی پله ها را از بین می برند.

محاسبه استاندارد پله های گِرد در ساختمان,پله استاندارد,پله گرد,طراحی پله,ابعاد پله,پاگرد پله,اندازه پله,محاسبه کف پله,زیر پله,ساخت پله

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن